Има много хора, които работят с млади хора от цяла Европа. Те могат да бъдат социални работници, възпитатели, педагози, професионални съветници, помощници на млади хора със специални нужди или наследство, доброволци от институции и асоциации, които работят с млади хора и др. Те имат задачата да подкрепят и да посещават младите хора чрез насоки и планиране на професионалната си кариера. Често те имат няколко метода и инструментите за мотивиране и подкрепа на младите хора, индивидуално и колективно.

Това ръководство или електронно ръководство събира и систематизира някои методи, инструменти и подходи за добри практики, които ще улеснят хората, които работят с младите хора, ще мотивират и подкрепят професионалната ориентация на тях. Методи, инструменти и подходи за най-добри практики бяха съставени и тествани от нашите практически партньори в цяла Европа. След изпитателния период методите и инструментите бяха редактирани с препоръки за възможни действия въз основа на коментарите на партньорите на практиките, така че и професионалистите без изрично педагогическо образование да могат да ги прилагат. Ръководството е като ръководство за действие и е достъпно за практикуване на партньори, професионалисти и други членове на младежката общност. Ръководството включва 27 метода, инструментите и подходите за най-добра практика.